הרגשתי שפינות הבלאגן חוסמות את הזרימה באנרגיות שלי ומקשות על התפקוד
היומיומי בבית.
אסתי הגיעה אליי וכמו במטה קסם עזרה למיין ולהעיף מהבית כל כך הרבה דברים לא נחוצים, פינתה לי מקום בבית, יצרה סדר ובעיקר פינתה לי מקום בלב ובנפש.